OPLEIDINGSPRAKTIJK STUDENTEN GENEESKUNDE

Onze praktijk is een ‘opleidingspraktijk’, dit wil zeggen dat we graag meewerken aan de opleiding van jonge artsen, om zo de schoonheid van geneeskunde te tonen. In ons huisartsenteam werkt één vaste HAIO. Verder zijn er vaak studenten geneeskunde aanwezig voor een volgstage. Het aanbrengen van stagiaires gebeurt meestal in samenwerking met de universiteit KU Leuven.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze HAIO / stagiairs, kan u deze steeds stellen aan dokter Lore.

HAIO (Huisarts in opleiding)

Een HAIO is een afgestudeerd arts.
HAIO’s hebben een diploma algemene geneeskunde op zak. Om een erkenning te krijgen als huisarts, horen de HAIO’s zich gedurende 3 jaar te specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Daarom is het van belang dat een HAIO alle vlakken van de huisartsgeneeskunde leert. Hiervoor doen zij eigen raadplegingen, eigen huisbezoeken en eigen wachtdiensten.
Er vindt wekelijks een overleg plaats tussen de praktijkopleider (dr. Lore), de HAIO en alle andere artsen om de patiënten te overlopen en te beoordelen / bespreken hoe het gaat.

Stagiairs (geneeskunde)

Stagiairs zijn studenten geneeskunde, zij volgen nog les aan de universiteit. Zij komen doorheen de opleiding verschillende weken meevolgen in de praktijk om te leren vanuit de realiteit.
! Indien u liever heeft dat een stagiair niet aanwezig is tijdens uw consultatie, kan u dit meedelen en zal de stagiair buiten wachten.

Scroll naar boven