Huisartsen Plus HOME

Financiële informatie

U kan in de praktijk met payconic, QR-code en bancontact betalen.

Tarieven

De artsen werken aan het conventie-tarief (het tarief vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen). Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald. Bij elk consult stuurt de arts het 'getuigschrift' electronisch naar de mutualiteit. Binnen de week krijgt u uw terugbetaling van de mutualiteit op uw rekening gestort.
Het stukje dat u zelf betaalt heet "remgeld". Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 6 euro.

 
Na 18u geldt een verhoogd avondtarief; u betaalt dan een supplement dat door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald indien u een GMD hebt.

  • Consultatie : 27 euro
  • Avondconsultatie : 31 euro
  • Huisbezoek: 39 euro

Derdebetalersregeling

Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen of werklozen betalen op de consultatie enkel het remgeld. Afhankelijk van het statuut bij het ziekenfonds betaalt men 1 euro of 4 euro voor een consultatie. De arts stuurt het getuigschrift van het consult electronisch naar de mutualiteit van de patiënt.