Huisartsen Plus HOME

Administratieve informatie 

U kan uw eigen medisch dossier (specialistische verslagen, labo-testen,...) inkijken via mijngezondheid.be.
Log in met uw ID-kaart of met de itsme-app

Het beheer van al uw medische gegevens door één artsenpraktijk draagt bij aan een betere kwaliteit van de zorg. Sluit daarom een GMD af bij uw huisarts.  Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.  
Deze regeling geldt bij alle de artsen van de praktijk.

Een GMD afsluiten is kosteloos. Met uw toestemming zal de arts uw identiteitskaart inlezen en via een beveiligd digitaal platform van de overheid ("e-Health") uw GMD bij het ziekenfonds in orde brengen. Voor kindjes die nog geen kids-ID hebben kan het ISI+ kaartje gebruikt worden. U hebt recht op inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.